Blog, Trixi

Zajímavosti z Geeconu

Geecon – Scrum, but…

Přednáška se zabývá problematikou scrumu. Jak dělat scrum líp, čemu se vyvarovat. Předpokládá se znalost základních principů scrumu.

 • Přednášel Matt Harasymczuk
 • Web přednášky
 • Nenutit lidi pracovat přesně stanovenej čas. Většina lid má největší kreativitu ve sprše… Mít jednoho člověka na den, co se stará o bugy a ostatní pracujou, když je zrovna něco napadne.
 • Vytvářet pracovní prostředí, kde se lidi cítí uvolněně a jsou pak kreativnější.
 • Systémová architektura je odrazem týmu.
 • Při každým sprintu mít Sprint goal – při stand upu by jsme měli říkat, jak jsme se přiblížili naplněn sprint goalu. Stand up by nemělo být pouhé vyjmenování issues na kterých zrovna děláme. Scrum master by se měl zajímat o progress.
 • Každý zákazník má přiděleného developera s kterým řeší svůj problém. Vytváříme isue na komunikaci. Podle toho pak změříme, kolik každý z nich prokomunikoval a případně vytvoříme help desk nebo 1 developera na komunikaci, FAQ.
 • Grooming se před dvěma lety přejmenoval na Refinement.
 • Do issue při refinement přesně rozepisovat co se bude dělat.
 • Používat pro bodování stupnici 2^N – pro lidi z IT světa to je přirozenější.
 • Používat omezenou stupnici: 0-2 pro malá issue, 3-5 pro střední, 8 pro velká
 • Provádět anonymní hlasování, co na sprintu bylo dobrý a co ne.
 • Mluvit o problémech s ostatními, s kterými to ani nemusí souviset. Mít nástěnku problémů.
 • Chránit tým před špatným vyhodnocením nástěnky problémů managmentem.
 • Retrospektivy by se měl účastnit pouze tým bez managmentu.
 • Řešit hypotetický problémy v procesech: co by se stalo kdyby… Mít cross-functional tým. Na nikom by to nemělo být úplně závislý.
 • Pomocí scrumu dělat evolution, ne revolution. Nemusíme mít hned od začátku dokonalý scrum, ale měl by se postupně vyvíjet a zlepšovat.
 • Začít se slumem podle kuchařky, poté co ho bude celý tým ovládat a chápat, tak si ho případně upravit na potřeby projektu.

Geecon – Agile Architecture – how worse can be better

Přednášející mluvila o tom, jak dělala na několika projektech, MDD frameworks, které se nikdy nepovedlo dovést do zdárného konce. Hlavním problémem bylo, že nevyužívaly agile. V projektech byla proinvestována spousta peněz, ale nikdo nevěděl, jestli to je to, co bude zákazník chtít kupovat, neměli žádnou odezvu od zákazníků.

Na tomhle příkladu bylo ukázáno, jak je agile super, a že v praxi je lepší vyprodukovat malý produkt s jednoduchou, kvalitní funkcionalitou, který ukážeme zákazníkům a budeme ho nadále vylepšovat, přidávat funkcionalitu, než od začátku stavět ultimátní řešení, která nikdo nakonec nebude chtít.

Heslo Worse is better, s kterým přišel Richard Gabriel, je dost zavádějící a je to spíš myšleno jako “míň funkcionality je lepší”. Toto heslo bylo často propagováno v rámci celé konference.

Geecon – Mutation Analysis or What Code Coverage Doesn’t Test

Code coverage nám řekne, kolik kódu máme pokrytého testy, ale neříká nám to moc o kvalitě samotných testů. Středem pozornosti byl nástroj PIT.

PIT vezme kód, který chceme testovat a zkouší měnit podmínky v if, odkazy nastavovat na null, atd. Tím to zkouší, jestli náš test pokrývá všechny krajní hodnoty vstupu. Při použití na realných projektech se jim podařilo výrazně snížit bugovost kódu. Asi půlka přednášky byla o tom, jak moc se jim to podařilo zrychlit. Většina starších nástrojů na stejným principu je tragicky pomalá. Tady se jim podařilo dosáhnout, že test testů celkem velký knihovny běžel řádově v minutách.

Posted in programming


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>