Blog, Trixi

jh: Geecon 2014

Jurgen Appelo: The 7 Duties of Great Software Professionals

Slidy na http://t.co/ecUcwftKzg

Zajímavá přednáška charismatického Jurgena – více o něm na www.noop.nl. Přednáška se věnovala tématu osobního rozvoje (softwarového) profesionála. Za zapomatování stojí přehled deseti motivačních faktorů:

 • Curiosity – The need to think
 • Honor – Being loyal to a group
 • Acceptance – The need for approval
 • Mastery / Competence – The need to feel capable
 • Power – The need for influence of will
 • Freedom / Independence / Autonomy – Being an individual
 • Relatedness / Social Contact – The need for friends
 • Order – Stable environments
 • Goal / Idealism / Purpose – The need for purpose
 • Status – The need for social standing

Zmíním i seznam vlastností, jaké by měl splňovat osobní cíl: Actionable, Ambitious, Inspiring, Measurable, Memorable, Realistic, Relevant, Simple, Tangible, Time-bound.

Jádrem přednášky pro mě bylo to, jak na sobě Jurgen pracuje. Nejlépe to asi vystihuje slide s definicí sebeorganizace: Self-organization is a process of attraction and repulsion in which the internal organization of a system, normally an open system, increases in complexity without being guided or managed by an outside source.

Lukas Eder: Get Back in Control of Your SQL

O frameworku jOOQ – vytváří a volá SQL příkazy přímo v Javě - www.jooq.org

joog

 •  Výchozím modelem je databázové schéma – to se pomocí generátoru převede do javovského meta-modelu, který se pak využívá při vytváření “javovského sql” dotazu.
 • Zajímavé je spojení dvou hlavních vlastností frameworku - dotazy jsou typově bezpečné (kontrola probíhá už v compile-time) a zároveň lze dosáhnout všeho, čeho lze dosáhnout v SQL
 • Není nutné používat všech částí frameworku, jOOQ lze použít pro vytváření SQL i bez generovaného modelu, framework lze použít i pro volání ručně psaného SQL dotazu
 • Zajímavá je i cenová politika: používáte-li volně dostupné databáze je framework zdarma, používáte-li placené databáze je framework placený

Ken Sipe: Advance Spock

Spock je framework pro psaní unit testů – code.google.com/p/spock.

 • Testy se píší v groovy, lze jimi testovat javovské třídy. Groovy je ohebnější než java, což může být v testech velkou výhodou
 • Spock se hodně soustředí na mockování
 • Kód testů je přehledný a hodně „hutný“
 • Poskytuje maximum informací, když test spadneSpock - condition not satisfied

Boström Nakićenović: Agile Architecture – how worse can be better

Stručně řečeno přednáška byla o principu „good enough“. Byla inspirována sérií článků Richarda Gabriela.

Worse is better

Peter Van de Voorde - The Social Developer
První část přednášky byla podobně jako u Jurgena Appela věnována tématu osobního rozvoje. Druhá část se zabývala rozvojem týmu. Co si budu z této přednášky pamatovat je citát Neale Donalde Walshe: „Life begins at the end of your comfort zone.“

Posted in programming


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>