Tabulka vychází z databáze www.uir-adr.cz. V druhém sloupci jsou sečtena všechna veřejná prostranství, jež svým jménem odkazují k osobnostem z prvního sloupce. V dalších sloupcích jsou z těchto prostranství vybrány náměstí, nábřeží, třídy a mosty.